The First Followers (in Thai)

[English] | [Thai]

ภราดากลุ่มแรก

1.18. เพียงไม่กี่สัปดาห์ นักบุญฟรันซิสมีความยินดีที่ได้ต้อนรับชายหนุ่มกลุ่มแรกที่วัดปอร์ซีอุนโกลา หนึ่งในชายหนุ่มนี้ชี่อเบอร์นาโด ดา ควินตาวาลเล ชายหนุ่มผู้มั่งคั่งแห่งอัสซีซี เขาเป็นผู้เชิญท่านไปทานอาหารที่บ้าน ( บ้านนี้ยังคงอยู่ในเมืองอัสซีซี ) ท่านนอนค้างที่บ้านเขา เขาสังเกตเห็นท่านสวดภาวนาทั้งคืน พอรุ่งสางเขาขอร่วมชะตากับท่าน ทั้งสองได้ไปที่วัดซานนิโคโลที่อยู่กลางเมือง และให้พระเจ้าเป็นผู้ชี้นำโดยการเปิดสุ่มพระวารสาร ทั้งสามหนพวกเขาได้พบพระวาจาจากนักบุญมัทธิวข้อ19,21 ที่ว่า “ถ้าท่านอยากเป็นผู้ดีพร้อม จงไปขายทุกสิ่งแล้วแจกจ่ายให้คนยากจน แล้วท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วตามเรามา “ และจากนักบุญลูกาข้อ 9,3 ไม่ให้เอาอะไรไปด้วยเมื่อเดินทาง “ และนักบุญลูกาข้อ 9,23 “ ถ้าใครอยากเป็นศิษย์ของเรา ให้สละน้ำใจตัวเอง แบกกางเขนทุกวัน แล้วตามเรามา “ ข้อความเหล่านี้จากพระวารสารได้เป็นบ่อเกิดรากฐานชีวิตและพระวินัย ของคณะฟรันซิสกัน ในเดือนเมษายนปีเดียวกัน 1208 ชายหนุ่มอีกสองคนได้มาสมทบ พวกเขาชื่อ ปิเอโตร คัตทานี พระสงฆ์จากวิหาร และเอจิดีโอ หรือ กิลเลส ที่เข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 เมษายน ทันทีพวกเขาได้ออกเดินทางเทศนาเป็นคู่ๆ นักบุญฟรันซิสและกิลเลสไปเมืองมารเชสของอันโกนา

1.19. ภราดรภาพน้อยนี้ค่อยๆเพิ่มจำนวนสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆ ในฤดูใบไม้ร่วงปี 1208 ภราดาได้ออกไปเทศนาในหุบเขาริเอติ พวกเขาได้แวะที่หมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าปอจโจ บุสโตเน ที่นั่นนักบุญฟรันซิสได้ทักทายชาวบ้านด้วยคำว่า “ สวัสดี ท่านผู้เป็นคนดีทั้งหลาย “ ด้วยคำภาวนาอย่างดูดดื่ม ท่านได้สัมผัสก้นบึ้งของการได้รับการอภัยบาปและความปรองดองในหัวใจของท่าน

1.20. ในปี 1209 นักบุญฟรันซิสได้เขียนพระวินัยย่อๆสำหรับภราดา  ซึ่งข้อความส่วนใหญ่ของพระวินัย มาจากคำอ้างอิงในพระวรสาร ท่านกล้าที่จะพาพวกภราดาไปกรุงโรมเพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาอินโนเซ็นต์ที่สามเพื่อขอคำรับรองพระวินัย ท่านมีจิตใจกล้าหาญ ในตอนแรกพระสันตะปาปาระแวงว่า ภราดาเหล่านี้มีความคิดนอกรีต เพราะพระองค์ทรงเห็นมามากแล้ว พวกนอกรีตนี้ไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในการปกครองของพระศาสนจักร และได้โจมตีต่อต้านข้อคำสอนอย่างเสียหาย พวกนี้ส่วนใหญ่มาจากฝรั่งเศสตอนใต้และอิตาลีตอนเหนือ พวกที่อันตรายที่สุดคือพวกคาทารี่ ดูเหมือนพวกฆราวาสจะแข็งข้อต่อสถาบันของพระศาสนจักร พระสันตะปาปาทรงมีพระปรีชาสามารถทางการเมือง และในฐานะประมุขสูงสุดของพระศาสนจักร หลังจากที่ความเคลือบแคลงใจเกี่ยวกับกลุ่มภราดาขอทานเหล่านี้ นำโดยพระคาร์ดินัลจีโอวานนี โคลอนนา ดี ซานเปาโลเป็นผู้นำเข้าเฝ้า พระองค์พิจารณาชี้ขาดว่านักบุญฟรันซิส จะเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปอย่างแท้จริงระหว่างฆราวาสและนักบวช โดยไม่ตกเป็นเครืองมือของพวกนอกรีต ( ในพระสุบิน พระสันตะปาปาเห็นบุรุษผู้หนึ่งเอาไหล่ค้ำยันพระศาสนจักรไว้ไม่ให้พังลง ) พระองค์จึงทรงรับรองพระวินัยและชีวิตของคณะภราดาน้อยด้วยวาจา ตามที่นักบุญฟรันซิสมีศรัทธาแรงกล้า ให้ภราดาดำเนินชีวิตป็นพี่เป็นน้อง และเป็น “ ผู้ต่ำต้อย หรือ มินอเรส “ โดยแท้ตามพระฉบับแบบของพระเยซูและอัครสาวกทั้งหลาย

Pope Innocent’s dream

1.21. กลุ่มภราดาทั้งสิบสองเดินกลับจากกรุงโรมด้วยใจปลื้มปิติ หลังจากที่แวะพักเล็กน้อยที่ออเต พวกเขาก็มาพักอาศัยกันที่ริโวตอร์โต ไม่ไกลนักจากปอร์ซิอุนโกลา เป็นระยะเวลาหลายเดือนที่พวกเขาดำเนินชีวิตในความยากจนถึงที่สุดที่นั่น ระหว่างที่พระจักรพรรดิออตโตที่สี่เสด็จผ่านไปเพื่อรับสวมมงกฎจากพระสันตะปาปา  นักบุญฟรันซิสบอกภราดาคนหนึ่งให้กราบทูลว่า ความรุ่งโรจน์ของพระองค์ไม่ยืนยาว พวกทหารยามกระชากตัวภราดาคนนั้นออกไป แต่ภราดากลับยินดีที่ได้ทำหน้าที่ของตน เมื่อมีชาวไร่คนหนึ่งใจหยาบกระด้างต้องการใช้บ้านที่ภราดาพักอาศัย นักบุญฟรันซิสและพวกภราดาพากันจากริโวตอร์โตกลับมาที่ปอร์ซอุนโกลา

1.22. คุณสมบัติโดดเด่นเฉพาะประการหนึ่งของนักบุญฟรันซิสและคณะ คือการเปิดประตูสู่การเสวนาในทุกหนแห่ง ในการพบปะกับพวกนอกรีต พวกนับถืออิสลาม แม้แต่พวกโจร ในปี 1211 ท่านได้เดินทางไปยังดินแดนอิสลาม ความฝันในอดีตที่จะเป็นอัศวินที่มีเกียรติยศในการเข้ารบสงครามครูเสด  ได้เปลี่ยนไปสู่สงครามครูเสดอย่างสันติที่จะเทศให้พวกมุสลิมฟังถึงพระเยซู แต่แผนการนี้พังทลายลง เพราะเรือเผชิญกับพายุและอับปางลงที่ชายฝั่งดาลมาเชียน ทำให้นักบุญฟรันซิสต้องกลับมาที่อัสซีซีในฐานะผู้แอบซ่อนโดยสารไปในเรือ

© copyright FIOR-Malta
Text by Fr. Noel Muscat ofm

source: http://198.62.75.1/www1/ofm/fra/FRAlife3.html

Copyright © 2012 OFM Thailand