Clare’s Turning Point (in Thai)

[English] | [Thai]

จุดหักเหของนักบุญกลารา

The Porziuncola

1.23.ปอร์ซิอุนโกลาเป็นจุดนัดพบที่สำคัญอีกครั้งในประวัติศาสตร์แรกของฟรังซิสกันในปี 1211 ค่ำคืนของวันที่ 18-19 มีนาคม นักบุญกลาราได้หนีจากครอบครัวมาที่วัดปอร์ซิอุนโกลา แผนการครั้งนี้คิดโดยนักบุญฟรันซิส โดยที่พระสังฆราชกิลโดได้เห็นชอบ นั่นคือในวันอาทิตย์ไบลาน นักบุญกลาราได้ร่วมมิสซาฉลองการเดินทางเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซู และในคืนวันนั้นท่านได้หลบหนีออกมาจากครอบครัว ก่อนหน้านั้นเป็นเวลาหลายเดือนทีเดียวที่ ท่านได้บอกความต้องการที่จะดำเนินชีวิตเหมือนนักบุญฟรันซิส ทั้งสองได้นัดพบกันที่วัดนี้ และนักบุญฟรันซิสได้ทำการตัดปอยผมของนักบุญกลารา ต่อหน้าพระแท่นรูปพระนางมารีผู้พรหมจรรย์ นักบุญกลาราได้เปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าหยาบ นักบุญฟรันซิสให้ภราดาจำนวนหนึ่งไปส่งนักบุญกลาราไปยังอารามซานเปาโลซึ่งเป็นนักพรตหญิงของคณะเบเนดิคตินในเมืองอุมเบรีย ครอบครัวท่านได้มาตามให้กลับบ้าน แต่ที่นั่นพวกเขาไม่สามารถเข้าไปในเขตพรตของแม่ชีได้ ต่อมาไม่นานนักบุญกลาราได้ย้ายมาที่อารามซานอัลเจโลดิปานโซของคณะเบเนดิคติน ที่เชิงเขาซูบาซิโอ และที่นั่นน้องสาวของท่านชื่อคาเตรินาได้เข้าอารามด้วย แต่ทางลุงโมนัลโดได้มากระชากตัวน้องสาวท่านออกไป แต่ไม่สำเร็จ นักบุญกลาราและน้องสาวซึ่งได้นามว่าแอกแนส ได้ถุกส่งมายังวัดซานดามีอาโนโดยนักบุญฟรันซิส ตามที่นักบุญฟรันซิสเคยทำนายว่า ที่วัดซานดามีอาโนนี้ จะเป็นบ่อเกิดของคณะสตรีผู้ยากจน นักบุญกลาราและน้องสาวได้เจริญชีวิตชีลับที่วัดน้อยนี้ โดยไม่มีสมบัติใดๆทั้งสิ้น นักบุญเจริญชีวิตที่วัดซานดามีอาโนจวบจนวันสิ้นชีพในวันที่ 11 สิงหาคม 1253 ที่วัดนี้ท่านได้ขอให้พระสันตะปาปาสองพระองค์รับรองสิทธิพิเศษความยากจนของซิสเตอร์ของท่าน และภายหลังมารดาของท่านชื่อออโตลานา พร้อมน้องสาวของนักบุญชื่อเบอาทริสได้มาเข้าคณะด้วย ก่อนวันสิ้นใจเพียงสองวัน พระวินัยของคณะ ในการเจริญรอยตามแบบอย่างของภราดาน้อย ได้รับการรับรอง ท่านได้สรรเสริญพระเป็นเจ้าผู้ทรงสร้างท่าน

1.24.ชึวิตรำพึงของนักบุญกลารา ทำให้งานประกาศพระวาจาของนักบุญฟรันซิสและภราดาสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่านักบุญฟรันซิส ไม่ได้ชื่นชอบชีวิตรำพึงในอาราม เพราะท่านได้ใช้เวลาหลายเดือนในที่สงัด พร้อมกับภราดากลุ่มเล็กๆ เป็นประจำ ตามกระท่อมจำศีลที่ท่านได้สร้างไว้ในเทือกเขาแอปเปนไนย์ของอิตาลี กระท่อมจำศีลที่โด่งดังที่สุด ก็คือ เล คาเชรี บนภูเขาซูบาซีโอ เหนือเมืองอัสซีซี ท่านได้เขียนพระวินัยสั้นๆเพื่อภราดาที่พักอยู่ในกระท่อมจำศีลเหล่านั้นด้วย ในวันที่ 8 พฤษภาคม 1213 ท่านอยู่ที่ซานเลโอ ซึ่งเป็นปราสาทยุคกลางใกล้ซานมารีโน ขุนนางท่านนหนึ่งชื่อออลันโด คิวซี ในแค้วนทุสคานี ได้ยกภูเขาลาแวร์นาในคาเซนติโนให้ท่านและภราดา นักบุญฟรันซิสรับไว้ด้วยความยินดี เพราะภูเขานี้ช่างเลิศเลอเหมาะที่จะจำศีลภาวนา และที่นั่นจะเป็นพยานถึงการรับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ในเดือนกันยายน ปี 1224

Clare’s hair as preserved at San Damiano

© copyright FIOR-Malta
Text by Fr. Noel Muscat ofm

source: http://198.62.75.1/www1/ofm/fra/FRAlife4.html

Copyright © 2012 OFM Thailand